Farmers’ Forum 

Friday, September 29th, 8.00pm  

Oifigí Údarás na Gaeltachta, Milltown Bridge, Dingle. V92 TX48

Topic: Local food 

Primary Producers on the Dingle Peninsula – Past, Present & Future 

This year’s Farmers’ Forum looks at how farmers and fishermen on the Dingle Peninsula have progressed and diversified over the last 60 years.  

Currently they are facing one of the most challenging times since the ‘80s, with falling prices, climate pressures and farm succession being some of the major challenges. We’ll be speaking to local primary producers about their careers on the land and sea and ask where to go next. 

Special guest Dr. Brendan Dunford from the Burren Project and Irish Farmers Journal.  

 Announcements on the night from Dingle Hub and Bia Dingle. 

After the resounding success of last year’s ‘Potluck’ we have decided to do it again.  

We look forward to enjoying some fantastic local food and drinks.  

This event is coordinated by the Dingle Hub, Fáilte Ireland, Dingle Food Festival, Bia Dingle, Ploutos and Special thanks to Údarás na Gaeltachta for use of the venue. 

Fóram na bhFeirmeoirí 

Aoine, 29 Meán Fómhair, 8.00in 

Ábhar: Bia áitiúil 

Tairgeoirí Tosaigh i gCorca Dhuibhne – Aimsir Chaite, Aimsir Reatha agus Amach Anseo 

I mbliana, beidh Fóram na bhFeirmeoirí ag féachaint ar na slite go bhfuil feirmeoirí agus iascairí i gCorca Dhuibhne tar éis forbairt agus éagsúlú a dhéanamh le 60 bliain anuas. 

Faoi láthair, tá siad ag strácáil leis an tréimhse is dúshlánaí ó na ’80í, le praghsanna ag titim, brú aeráide agus comharbas ar roinnt de na dúshláin mhóra atá rompu. Beimid ag labhairt le tairgeoirí tosaigh áitiúla faoina saol oibre ar thalamh agus ar muir agus ag cur na ceiste: cá bhfuil ár dtriail as seo? 

Aoi speisialta Dr. Brendan Dunford ó Thionscadal na Boirne agus Irish Farmers Journal. 

Fógraí ar an oíche ó Dingle Hub agus Bia Dingle. 

Tar éis chomh maith is ar éirigh le ‘Potluck’ anuraidh, tá beartaithe againn é a dhéanamh arís. Táimid ag súil le súp a bhaint as roinnt bídh agus dí iontach áitiúil. 

Tá an t-imeacht seo á chomhordú ag Dingle Hub, Fáilte Ireland, Dingle Food Festival & Bia Dingle. 

Buíochas ar leith le hÚdarás na Gaeltachta as an ionad a chur ar fáil dúinn